Prins Freï och Kultur i Väst åker till Kairo

Jag är mycket glad över att har blivit utvald att åka till Kairo tillsammans med Kultur i Väst under oktober 2016:

Nu lanserar Kultur i Väst armkroksresor med inriktning mot de fria utövarna i Västra Götalandsregionen. Det kan handla om en resa till en festival, biennal, mässa eller något annat. En armkroksresa är en chans till ny kunskap och internationella kontakter. Syftet med resorna är att vi får en gemensam kartbild, lär känna en situation, en miljö och omvärldsbevakar tillsammans. 

Mahatat och CLUSTER Cairo
Hur organiserar sig den offentliga konsten i miljöer där förutsättningarna ändras från en dag till en annan?  Att bedriva konstprojekt i Kairo skiljer sig på flera sätt och ambitionen med resan är att studera den offentliga konsten i en kontext som skiljer sig från den vi vanligtvis arbetar i. Vi besöker bland annat konstorganisationerna Mahatat och CLUSTER Cairo. Mahatat är en organisation för samtidskonst i det offentliga rummet. I fokus står gemensamt arbete, socialt entreprenörskap och kapacitetsuppbyggnad för konstens aktörer. Mahatat grundades 2011 med visionen att bidra till ett samhälle där konsten är en tillgänglig och synlig del av livet och det offentliga rummet. CLUSTER Cairo är ett labb för urbana studier, utbildning och miljöforskning och en plattform för stadsforskning, arkitektur, konst och deltagande designprocesser. CLUSTER Cairo arbetar i gränslandet mellan kritisk teori och praktiskt utforskande.

F blå

You Might Also Like