Prins Freï besöker Acksjöns Kapell för att presentera Lorenzburg

I egenskap av Prins av Lorenzburg besöker jag Acksjöns Kapell i Mariebergsskogen i Karlstad. Det är föreningen JordenSalt som bjuder in till den återkommande samtalsserien “Var befinner vi oss?”, och nästa träff sker onsdagen 8 juni klockan 18:00 – 19:30. Hjärtligt välkommen att lyssna och delta.

Prins Freï kommer att inleda samtalet med en kortare presentation av Furstendömet Lorenzburg:

“Var befinner vi oss: Välkommen till Furstendömet Lorenzburg!

Är tid, plats och identitet någonting givet, eller är det någonting man kan välja själv efter tycke, smak och behov?
  Konstnären, och sedermera Prinsen, Freï von Fräähsen zu Lorenzburg berättar om ett storskaligt kulturprojekt där hela stadsdelen Lorensberg förvandlas till sagonationen Lorenzburg. Befinner vi oss i ett vanligt skogs- och villaområde i Karlstad eller kan vi kollektivt flytta hela kalaset till sagans värld? Vem är jag i Lorensberg? Vem skulle jag kunna vara i Lorenzburg?
  Hjärtligt välkommen att fantasi-turista i ett samtal om sagolikt, osannolikt, likt och olikt.”

 jordenSalt arbetar med fokus på kroppen och dess uttrycksmöjligheter – det skulle kunna kallas för dans. Vi inspireras av japansk butoh. Vi vill på olika sätt undersöka och visa på kroppslighetens centrala roll i samhälle, kultur, politik. Det är med våra kroppar vi som människor hjälper varandra, inte primärt med våra idéer! Initiativtagare är Jenny Davidsson och Hans Kvarnström.

You Might Also Like