Vi ringer ut det gamla året!

Året 2014 står på darrande ben och väntar på den eviga vilan. Vi vänder blad och allt som skett under året blir förpassat till ”historien”.

Så här vid randen av det gamla året kan vi konstatera att världen inte blivit mycket bättre sedan förra nyåret. Ebola och AIDS skördar offer i underprioriterade delar av världen. Medeltemperaturen på planeten höjs till följd av utsläpp och annan miljöpåverkan. Hela ekosystem rasar till förmån för profithunger och girighet. Vi ser hur religiösa, rasistiska, homofoba och sexistiska värdesystem fortsatt skapar kaos, olycka och död för människor över hela världen.

Vi ser hur attityden till bildning och kunskap kidnappas av nyliberala krafter där ”utbildning” reduceras till ett instrument för ”minsta-möjliga-bildningsnivå” för att göra människor tillgängliga på arbetsmarknaden. Allt för att spara en slant som kan gå till konsumtion och tillväxt. Bildning är inte längre en statlig hedersfråga eller plikt utan ett nödvändigt ont – en period i livet då man snabbt och till lägsta möjliga kostnad ska lära sig ett yrke.

Vi ser hur attityden till medmänniskan förändras. Bögar och Lesbiska är väl okej så länge de betalar skatt och uppför sig ”normalt”. Transsexuella är fortsatt förtryckta och ute i kylan på grund av okunskap, fördomar och elakhet. Tiggare och andra ”parasiter” slussas mellan länder eftersom inga gemensamma ansträngningar görs för att ta ansvar för situationen. Samhället hårdnar. De som inte kan ”bidra” ses som värdelösa i ett system som är mer upptaget av snöda pengar än mänsklig potential. Legioner av möjliga Picassos, Einsteins och Marie Curies går under i tystnad och mänskligheten berövas de möjliga lösningar eller innovationer som dessa människor hade kunnat bidra med… …om bara samhället satsat på dem istället för iphones.

Vi ser hur fascistiska krafter slår klorna i människor och förvrider dem till förhärdade och illvilliga varelser. Ett nazistisk parti sitter i riksdagen. En medlem ur detta parti sitter på en av rikets viktigaste poster – en symbolisk position av att fördela ordet i demokratins högborg. Denna skändlighet är oerhörd men inte förvånande. Just detta att fördela ordet är någonting vi alla behöver kontemplera inför det nya året. Vem har ”rätten” att tala? Vem lyssnar vi på? Vilka röster, perspektiv och alternativa narrativ tystas och kvävs?

Men allt är inte nattsvart. Vi ringer ut det gamla. Låt oss förjaga skuggor och hat ur människors hjärtan. Jag menar naturligtvis: ”Låt oss förjaga skuggor och hat ur vårt eget hjärta”. Det är bara det egna hjärtat som man kan råda över, låt det därför bli en plats som är varmt och ljust inrett. Låt hjärtat vara en plats där vi tar emot varje främling som en ärad gäst. Det krävs mod. Det krävs hängivenhet. Det krävs tillit… Ja, alla de kvalitéer som försakas i vår hedonistiska samtid av ”snabba fixar”.

Allt är inte nattsvart. Stanna upp. Andas. Reflektera. Vi ringer ut det gamla. Vi motar det unkna i dörren. Låt dig inte ägas av samtidens dominerande berättelse. Ditt liv är ditt eget. Dina val är lika mycket värda även om de inte är din nästas val. Snegla inte på din granne och invänta hens godkännande – du duger. Du är viktig. Du kan, och kommer att, påverka din omgivning på positiva sätt under det kommande året.

Nu ringer vi ut. Vi vänder blad. Vi excorcerar gamla vidskepelser och ser nyktert och förnuftigt på året som kommer. Vi gör nya val; Smartare val; Val vi kan stå för och som hedrar oss. Ring klocka. Dåna och eka. På sista slaget tar vi varandra i hand och hoppar över kanten tillsammans. Vi litar på att vi landar tryggt i 2015.

Gott nytt år!

You Might Also Like