Tack för Arbetsstipendium!

Jag tackar Karlstads Kommun för det arbetsstipendium på 40 000 kronor som jag tilldelats för fortsatt arbete med mitt projekt Furstendömet Lorenzburg. Som prins av Lorenzburg kommer jag att genomföra ett community-art projekt med fokus på

  1. Det lokala perspektivet i en global samtid
  2. Det goda Grannskapet
  3. Sagonation i en urban miljö
  4. Plats och Varumärke.

Tack Karlstads kommun för denna generösa investering i projektet!

F rosa

You Might Also Like