Idag firar vi den mänskliga andan!

Idag firar vi den mänskliga andan!

Hör alla och envar,

Denna tionde dag i december är det tradition i Sverige att dela ut Nobelpriset till framstående välgörare för mänskligheten. Jag känner passionerat att det är viktigt att fortsätta vår kollektiva strävan för den universella rätten till utbildning och upplysning. Det enda som kan skingra forntidens vidskepelse är just förnuftet och en välvillighet människor emellan.

I Nobelstiftelsens prisceremoni, och i den efterföljande banketten, kommer några av mänsklighetens skarpaste hjärnor samman för att fira den mänskliga andan och det faktum att vi rest oss långt över den aminosyrade ursoppa som var vårt ursprung en gång i tiden. Tillsammans har vi kommit långt och tillsammans ska vi gå ännu längre!

Jag vill uppmana alla att ägna dagen åt att kontemplera vikten av bildning. Denna dag höjer jag glaset i en skål för Alfred Nobel och den nyfikenhet som är så utmärkande för mänskligheten. Må vi lära oss att blomstra på ett sätt som är till gagn för medsystrar och medbröder, för alla våra medvarelser och för planeten Jorden. Må det bli så!

H.S.H. Prins Freï von Fräähsen zu Lorenzburg
F rosa

Läs mer om Nobelstiftelsen: https://www.nobelprize.org

You Might Also Like