Vapen för Hov-Moucheämbetet

Förr var mouchen (det franska ordet för fluga) en liten skönhetsfläck av svart sammet som användes för att dölja koppärr eller som en liten accentuerande fokuspunkt för att dra blicken till ansiktet, nacken eller dekolletaget. Med tiden utvecklades mouchens placering till ett symboliskt språk som tillät bäraren att signalera om man var, eller inte var, tillgänglig för kurtis, skvaller eller annan lek:

I Furstendömet Lorenzburg är mouchen inte bara en liten charmant prydnad i ansiktet, den används också för att markera bärarens status och det är reglerat i lag hur många mouchar en person har rätt att bära. Ofrälse personer har rätt att bära en mouche, friherrar får bära två, grevar kan bära tre och furstliga personer har rätt att ha hur många mouchar som helst. Detta innebär att vissa koketta prinsar och prinsessor i Lorenzburgs historia har varit, bokstavligt talat, prickiga i hela ansiktet!

Hov-Mouche-Ämbetet är en mycket ärofull position som också uppbär flera plikter, både i furstehovet och i riket. Det är Hov-Mouchemästaren/mästarinnan som applicerar moucharna på det furstliga ansiktet och det är också denna dignitär som är “Furstlig Mouche-bevarare” med uppgift att förvara de små parfymerade och gummerade sammetsmärken som används av monarken. En annan av Hov-Mouchemästarens/ mästarinnans plikter är att se till att Lagen-om-skönhetsmärken, det vill säga lagen som reglerar mouche-privilegier, efterföljs. Det är upp till ämbetspersonen att bestämma straff när lagen överträds. En av Hov-Mouchemästarens ämbetsprivilegier är rätten att bära tre mouchar oavsett om hen är adlig eller ofrälse.

Blasoneringen för ämbetets vapensköld:
I ett fält av silver, tio svarta rundlar ordnade fyra över tre över två över en. Skölden kröns av en furstlig krona.

You Might Also Like