Projektstöd från Göteborgs stad!

Jag är mycket glad och tacksam över Projektstöd från Göteborgs Stad, för genomförandet av projektet “Krön-Along”. Projektet avser att erbjuda en queer läsning av kröningen av Kung Charles III av Storbritannien och Samväldet. I samband med med evenemanget erbjuder den Göteborgsbaserade performanceplattformen Prinsverket en inledande performance. Efter kröningen tar en panel vid med ett kontextualiserande samtal.

You Might Also Like