Hej!
Jag heter Prins-Frei von Fräähsen zu Lorenzburg. Jag är konstnär, författare, föreläsare och tvättäkta prins av en mikronation! Utöver min egen verksamhet som konstnär tar jag uppdrag som invigningstalare, ceremonikonsult och ”yrkeskunglighet” med rätta snitsen på bandklippningen!