Idag är det inte ovanligt att konstnärer deltar i det offentliga samtalet genom insändare, paneldebatter och sina egna hemsidor. Ibland blir man tillfrågad att uttala sig om en fråga med kort varsel och då är det inte så dumt att ha ett position paper att falla tillbaka på, så har man argumenten klara för sig. Pappret är ingenting som du behöver visa för någon annan men det är bra att ha tänkt igenom var man står i olika frågor och varför.

Ett position paper är egentligen en kort uppsats där man gör lite research kring ett aktuellt ämne eller en värderingsfråga. Man kollar upp fakta och formulerar några goda argument för den egna ståndpunkten. Hur ska individer ta ansvar för sin privata klimatpåverkan? Ska inrikesflyg beskattas? Är rätten till abort oantastlig? Om man ägnar lite tid till att formulera sig kring ett antal hjärtefrågor så kan man spara tid senare. Dessutom bidrar ett position paper till att man känner sig påläst och trovärdig när man uttalar sig privat eller offentligt.

Dessa punkter kan vara bra att ha med i ditt position paper:

  1. Ämnet, formulera det gärna som en inspirerande rubrik!
  2. Gör lite basal research på ämnet, både från “för” och “emot” lägren.
  3. Utmana din egen position, vilka grunder finns det för att ha motsatt hållning i frågan?
  4. Samla bevismaterial som stöder din egen åsikt
  5. Skriv ditt position paper i ett antal punkter eller korta paragrafer
  6. Formulera dina slutsatser konkret och med självförtroende, du har gjort research och vägt information för och emot. Nu har du tillräckligt på fötterna för att ta ställning!

Lycka till 🙂