Fattiga riddarhuset är ett föreslaget projekt som studerar mekanismerna kring social upphöjelse och prestige sedd ur ett historiskt perspektiv. I forna dagar baserades social status på faktorer som börd, arv och nära kopplingar till en central maktgestalt såsom en monark eller högt uppsatt kyrklig dignitär. Med tiden utvecklades ett kodifierat symbolspråk för att signalera upphöjelse och särskiljning (det som sociologen Bourdieu kallar la Distinction). Detta “språk” innebar att tal, manér, bilder och attribut utvecklades specifikt för att särskilja en socioekonomisk “klass” från en annan.

I dessa dagar är det kanske andra värderingar och kvalitéer som avgör vad vi uppfattar som “fint”: entreprenörsanda, ekonomisk framgång, förmågan att “klättra”, och i viss mån att behålla ett förvärvat kapital. Faktorer för särskiljning har idag till stora delar förskjutits från historiskt, kulturellt och socialt kapital till ett faktiskt ekonomiskt kapital.

Trots detta, bibehåller det gamla symbolspråket ett romantiskt skimmer av särskild finhet. Adliga titlar, vapensköldar, signetringar och antika familjeporträtt utövar en sorts social magi som inte kan köpas för pengar…
…eller kan de det?

I projektet Fattiga Riddarhuset komponerar jag, som furste över en mikronation, ett trettiotal vapensköldar med blanco-utnämningar, det vill säga, med färdiga patentbrev på äkta pergament där man kan fylla i sitt eget namn och därmed få en adlig titel och en vapensköld. Projektets vapensköldar modelleras efter de kopparplåtar som hänger i Riddarhuset i Stockholm och kommer alltså att innebära trettio unika kopparplåtar som som syra-etsas och målas efter heraldikens (läran om vapensköldar) strama formspråk.

Under det föreslagna residenset kommer jag att köpa in det nödvändiga materielet och påbörja arbetet som kommer att fortsätta en tid efter residensets avslut. Den kompletta samlingen kan visas på ett galleri vid ett senare tillfälle, då med den performativa aspekten av att kunna köpa en vapensköld och medföljande titel.

Det här residenset är viktigt för mig som konstnär, eftersom det tillåter mig att bredda min kompetens med tekniker som jag inte behärskar i nuläget.

Exempel på hur det kan se ut (dessa är photoshop mock-ups):