Beställningsverk till säsongsöppning av von Echstedtska Gården.

Dansare: Makhosi Yafele, Johanna Norelius, Maria Svensson, Freï von Fräähsen zu Lorenzburg

198746_10150328587797463_2875922_n 282456_10150328588167463_3710963_n 251496_10150328587942463_7347817_n 252138_10150328586692463_7027362_n

von Echstedtska gården ligger i Västra Smedbyn i Kila socken i Säffle kommun. Gården hette tidigare Smedby gård.

Gården uppfördes under åren 1762–1764 av assessorn vid Kungliga Myntverket Bengt von Echstedt. Utsidan har karolinsk prägel. På insidan blommar rokokon bland annat i väggmålningarna. Ett lusthus och hemlighus flankerar på ömse sidor huvudbyggnaden, nedanför ligger dubbla par flygelbyggnader. Hemlighuset har unika takmålningar som föreställer gårdsherren med sin första hustru elegant sitta på avträdet med uppvaktande tjänare. Vid gården finns en apelgård med gamla värmländska äppelsorter.

Gården hotades i början av 1900-talet att flyttas till Skansen men undgick detta genom att Värmlands Museum köpte gården 1939. Byggnaderna och interiörer restaurerades grundligt på 1950-talet, 1992–93 och även senare. Gården är byggnadsminnesförklarad och hålls öppen som museum sommartid. Förutom kafé och galleri har man återkommande konserter, exempelvis på midsommar och den årliga Bellmandagen i juli.