“Mer kunglighet per satsad krona” – ett konstprojekt med medel från Kulturbryggan. Presentation i Kronhuset 31 januari -23. Projektet utspelade sig sept -23 till jan 24 och är ett samarbete mellan Prins Frei av Lorenzburg och Reklambyrån Spöket. Samarbetet är ett pilotprojekt för att undersöka hur/om performancekonst och marketing kan samverka för att skapa en kontra-offentlig frilansande kunglighet. Under projekttiden hade Prins Frei ett konstnärligt residens på KRONHUSET i Göteborg, erbjudet av Bagih via produktionsgemenskapen Flock och Myller.

Dokumentation: Spöket

Med stöd från: