H.M. Kung Carl XVI Gustaf är Sveriges bäst betalde performancekonstnär!
Den 15:e september 1973 blev han kung och den 19:e besteg han Drottning Kristinas silvertron och läste upp sitt trontal i avsikt att regera ”För Sverige i Tiden”. I år jubilerar hela Sverige Hans Majestäts personliga monopol på utövandet av det kungliga arbetet.
Det har varit 50 år av hårt arbete för Sverige och Göteborg! 

På exakta femtioårsdagen av kungens trontal, levererade Hans Furstliga Höghet Prins Frei och performance-gruppen Prinsverket ett nytt trontal – den här gången på Götaplatsen. De utropade en självständig pytte-monarki för alla människors rätt till konst, kulltur, drömmar, lek och fantasi.

Medverkande: H.F.H. Prins Frei av Lorenzburg, Adjutant Amiral Friherrinnan Katarina A. Rosensporre, Anita van Doorn, Friherrinnan Anki af Nothörning, Friherrinnan Anna af Liljekrage 

LORENZBURG – PÄRLAN VID HAVET

Lorensberg är ett kulturellt centrum i Göteborg och Skandinavien och dessutom säte för flera viktiga institutioner för konst, kultur och utbildning. Men i varje upprättande av ett centrum skapas dock också en periferi och samtidigt en ordning som reglerar vilka kroppar, bilder och ord som får existera på platsen.

Låt oss leka med tanken att en hel stadsdel plötsligt kastar loss från sin plats i den etablerade sociala geografin och sätter av i en ny riktning… Vad händer med ett område när lekens, fantasins, konstens, kulturens och framtidstrons vindar får fylla seglen och driva skutan framåt mot nya och oväntade äventyr? Genom performancet TRONTALET utövar vi urgammal magi! Vi åkallar fantasins kraft för att döpa om, och stöpa om, den centralt belägna stadsdelen Lorensberg till den självständiga mikronationen Lorenzburg – Pärlan vid Havet.

 

Programpunkten skedde inom ramen för GIBCA EXTENDED.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar
som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik. Läs mer: Om GIBCA