Det är en katolsk trettondagstradition att välsigna lyckokritor i de tre visa stjärntydarnas namn – Kaspar, Melchior och Baltazar. Kritorna används för att märka hemmets ytterdörr med årtalet, de visas initialer samt andra magiska symboler. Detta för att få tur och välgång under året. I denna ceremoni är det Prinsverkets representanter som bjuder på en sagolik tolkning av traditionen!

Texter, liturgisk sång och tal: H.F.H Prins Frei av Lorenzburg
Adjutant: General Paulina Palm
Kompositör: Cornelia af Kneepenheim – Alt
Lara Willewaldt von Nelkenskiöld – Sopran
Mikael Carlsson af Kronhahne- Tenor
Fredrik Sjöberg von Stentor – Bas
Dokumentation: H.F.H. Prins Andreas von Papenpfalz und Lorenzburg

Konsekreringen av rökelsen

Four wanderers on the path of Stars:
Caspar brings tears of myrrh in jars
//Gold and fumes of spices sweet
Make pure these hallowed halls//

Melchior’s robe has incense in the folds
and Baltazar’s hands are filled with gold.
//Gold and fumes of spices sweet
Make pure these hallowed halls//

Then brings, a prince from lands of marvel,
a heart-full of magic in a cup of marble.
//Gold and fumes of spices sweet
Make pure these hallowed halls//

Konsekreringen av vatten och salt

Oh, living waters swiftly come
and come eternal salt of earth
Ye are the fount of all and some,
to ye, all creatures owe their birth

Flowing waters, solid salt
by myths and legends bound:
wedded under lofty vaults
that sun and moon surround.

Fall now, virtuous drops of Fay
with wondrous pow’r to consecrate
Renew us pray, renew this Day
with fabled magic vast and great.

Konsekreringen av kritorna

O historia aeterna, quae omnem creaturam explicas; qui adestis in omnibus locis; qui spatiis extrema tenes in altera parte, in altera mundi fundamenta; Ex lingua primi loquentis exivisti, et ultimo flatu novissimi quiesceris. O magna fabula: benedic hanc creaturam creta, per invocationem nominum tuorum: Fabula et Legenda. Haec creta adiuvet omnibus somniantibus, artificibus et fabulatoribus. Concede ut qui ea in fide utuntur, et nomina beatorum eorum, qui sidereos sequaces, Gaspar, Melchior et Balthasar, in vestibulo domus suae inscribant, salute ac prosperitate fruantur, necnon et felicitate et longinquo ad imaginationem in annum venturum. Haec omnia petimus ut semper postea feliciter vivamus. Tetelestai!

O eviga berättelse, du som framträder i skapelsen; du som är närvarande överallt; du som håller de eteriska höjderna i din ena hand, och världens grundvalar i den andra; Du sprang fram från den första talarens tunga och du blir lagd till vila med världens sista andetag.  O stora berättelse: välsigna denna krita, genom åkallan av dina namn: Myt, Legend och Saga. Låt denna krita vara en hjälp för alla drömmare, konstnärer och sagoberättare.  Må den som använder denna krita i tro på dess kraft, och som skriver med den på dörren till sitt hem de välsignades namn – stjärnföljarnas – Caspar, Melchior och Baltazar; må den åtnjuta hälsa och framgång, såväl som glädje och fantasi, under det kommande året. Allt detta önskar vi på det att alla må leva lyckliga i alla sina dagar. Tetelestai – det är fullbordat!