Medverkande:
Kostymör/dräktdesigner: Anna Sefve af Liljekrage
Performancekonstnär: Prins Frei von Fräähsen zu Lorenzburg
Dokumentation: Peter Lloyd

Kostymören och dräkthistorikern Anna Sefve af Liljekrage och jag startade ett nytt samarbete under hösten 2022. Samarbetet kretsar kring performancekonst, queer identitet och ”Camp” estetik. Projektet kan betraktas som en förstudie för ett kommande Drag-performance projekt som jag vill sjösätta under 2023.

Projektets syften:

 • Vara ett pilotprojekt för att inleda ett nytt samarbete mellan de två Göteborgsbaserade konstnärerna Prins-Frei von Fräähsen zu Lorenzburg (dans och performance) och Anna Sefve (kostymör och dräkthistoriker). För mig är ett av syftena med samarbetet att lösa ett konstnärligt problem som jag har brottats med en tid, nämligen svårigheten att ”träffa rätt” vad gäller uttryck och stilnivå på dräkt och attribut till en drag-persona som jag håller på att utveckla. För Anna är ett av syftena med samarbetet att hon, som kostymör verksam i Göteborg, får testa gränserna för sin konst i ett ovanligt, och friare, projekt än vad traditionell teaterkostym tillåter.

 • Skissa och sedan sy upp skräddade dräkter att användas till performativ drag-konst (se definitioner nedan) där kostym och performance ska vara likvärdiga som uttryck. Vi eftersträvar en dräkt-konst med djärva snitt som kombinerar historiska siluetter och modern Haute Couture.

 • Vi vill använda dräkt och performance för att gestalta queer identitet på ett sätt som riktar blicken mot en av maktens traditionella institutioner, i det här fallet monarkin, och erbjuda en queer spegelbild av det kungliga yrket. Jag har gjort preliminära undersökningar för att arbeta fram en drag-persona i form av sagoprinsen Frei von Fräähsen zu Lorenzburg, och har då haft som mål att ifrågasätta monarkins fiktion – vad är det egentligen som gör just Carl-Gustaf Bernadotte, och ingen annan, till kung med regentnumret XVI? Är inte det där med ”kunglighet” egentligen bara en fråga om socialt kontrakt, och kan kontraktet om vem som är kunglig i så fall skrivas om?
    Kan det omvända kan råda – att en performancekonstnär med rätt träning kan bli en bättre kopia av det lite sämre och taffligare originalet Carl XVI Gustaf?
    Samarbetet med Anna Sefve innebär att ny kompetens i form av kostymdesign, dräkthistoria och kunskap om performativa symboler kan knytas till projektet.

 • Amerikansk Tv-underhållning i form av programmen Rupaul’s Dragrace, Pose och Legendary har bidragit till att föra in drag-artisteriet i populärkulturen. Ord, fraser och uttryck som används i den queera drag-balkulturen, bestående av marginaliserade och rasifierade människor, har kommersialiserats och approprierats – ofta utan att de som bidragit mest till kulturen får ta del av kapitalet som genereras. Med projektet vill vi utveckla ett avkoloniserat uttryck för drag-kultur, främst genom att söka efter lokala historiska uttryck som kan förstås som queer eller ”camp” med vår moderna västerländska blick.

Förväntade effekter och resultat i punktform

 • Samhällets politiska klimat håller på att förändras. Icke-hetero och icke-genusnormativa personer i Göteborg upplever en ny otrygghet och många börjar allvarligt att oroas över att våra rättigheter är hotade. På ett nationellt plan ser vi allt oftare att queera uttryck blir kritiserade eller utsatta för försök till censur. Det föreslagna pilotprojektet använder ”Camp” estetik och celebratoriska uttryck som möjliga strategier för en queer kontraoffentlighet att bidra till att bevara och stärka en mångfald av konstnärliga röster i Göteborg. Med projektet ökar och synliggör vi queer representation i konsten, kulturen och vardagen. Detta hoppas vi ska bidra till en känsla av trygghet, inte bara för queera personer.
 • Knyta an till den historiska Queera miljön i Göteborg. Queer-konstnären Sam Hultin har sammanställt en fin inspelad stadsvandring kring stadens queera historiska platser. Med det föreslagna pilotprojektet för vi facklan vidare och blir en synlig del av ett Queert Göteborg som alltid har haft queera platser, personer och ögonblick.
 • Genom presentationen av vårt samarbete på Konstepidemins performancefestival 13festivalen i januari 2023, deltar vi i en pågående debatt om avkolonisering av konstnärliga och kulturella uttryck. I sen gemensamma föreläsningen hoppas vi erbjuda festivalbesökarna en queer läsning av Monarkin – en av våra äldsta och mest ”Camp:a” institutioner.

 • Och förstås: ett förväntat resultat av projektet är att två lokala konstnärer får möjligheten att utvecklas konstnärligt, i ett samarbete som ställer höga krav på både det performance-konstnärliga och det textila hantverket.

Med stöd från: