Blod är tjockare än vatten och läppstift är tjockare än blod…

Denna presentation/workshop var en del av Nordiska Sommaruniversitetets vintersymposium om konstnärlig forskning. Presentationen antog formen av en “kiki” – i queera sammanhang en informell träff för drinkar och skvaller. Versionen som presenterades var samtidigt en workshop i hur man kan förhandla intimitet och omsorg gentemot främlingar. Presentationen inbegrep performance, högläsning och rituella praktiker som inramning för själva workshopmomentet.