Föreningen Help Ukraine Gothenburg anordnade en stödauktion till förmån för ett barnsjukhus i Ukraina. Ett stort antal konstnärer donerade konstverk till auktionen. Målet var att kunna bekosta en fullt utrustad ambulans. I egenskap av sagoprins av mikronationen Lorenzburg, invigde H.F.H. Prins Frei och hovfunktionärer med sång, tal och bandklippning. Glädjande nog uppnåddes målet att kunna donera en ambulans till barnsjukhuset.

Help Ukraine Gothenburg