”Vanföreställning” bjuder in publiken att delta i en dans- och teaterföreställning som gifter det sena 1800-talets intresse för spiritism med en folklivsforskande estetik.

I samarbete med Hidden Hut Media skapades en dedikerad interaktiv stämningsfull hemsida för projektet före premiär, för att komma dit klicka här: VANFÖRESTÄLLNING

Från den vikingatida völvans pragmatiska ritualer till salongsmediets sofistikerade mystik framträder berättelsen om en tidlös form av kulturarbetare, som medvetet har använt sig av positionen som outsider för att utföra ett vördat, ibland fruktat, yrke. I vår iscensatta seans åkallar vi völvan, häxan, skökan, avvikaren och främlingen. Vi, som deras moderna kollegor, fortsätter i samma anda när vi låter dem tala, röra sig och närvara genom våra kroppar.

Med föreställningen vill vi återskapa seansens teatrala rum och visa hur det historiskt inneburit ett fredat utrymme där utom-normativa människor kunnat tolereras, verka professionellt och kanske rentav uppnå viss stjärnstatus på grund av sitt annorlundaskap. Samtidigt innehar ett sådant rum en ömtålig maktbalans, där det inte alltid är tydligt vem som har övertaget. Å ena sidan är mediet beroende av klientens välvilja, å andra sidan är hon en ceremoniell specialist vars expertis inte får ifrågasättas. Seansen blir ett gränsland som möjliggör rörelse fram och tillbaka över sociala och dimensionella gränser.

Föreställningen spelades på Gathenhielmska huset i Göteborg 17 – 21 maj.

Här är en pdf med föreställningens programblad/publikmaterial:
Förställningens publikmaterial

Frei von Fräähsen zu Lorenzburg
Frei von Fräähsen zu Lorenzburg
Frei von Fräähsen zu Lorenzburg
Frei von Fräähsen zu Lorenzburg