Välkommen till Sagolika Lorenzburg – ett kulturprojekt i stadsdelen Lorensberg i hjärtat av Karlstad!

“Att vara kreativ innebär att du sätter din fantasi i rörelse, och detta sätt att använda fantasin har skapat häpnadsväckande resultat för den mänskliga kulturen.”
– Ken Robinson

Besök projektets hemsida: Välkommen till Furstendömet Lorenzburg

Videon: Koncept Art/ proposal för en helt ny super-lokal tradition: Drakflygarfestival!

Lorenzburg är ett kulturprojekt som arbetar med stadsdelsförvandling, kollektivt berättande och grannskapsidentitet. Projektet lånar sig av “MIKRONATIONENS” form för att ha en lekfull och lustfylld ingång i arbetet. Projektet genomförs med externa konstnärer, boende i närmiljön samt lokala institutioner/ organisationer/ studieförbund/ föreningar. En förstudie har genomförts under 2015 med arbetsstipendium från Karlstads Kommun. I förstudien företogs djupintervjer i stadsdelen Lorensberg, samt undersöktes möjligheterna till samarbete med lokala föreningar för hållbarhet och urban odling.

Kulturprojektet Lorenzburg drivs utifrån tre rubriker:

skarmavbild-2016-11-15-kl-13-07-14
Bild från en Powerpoint-presentation om Lorenzburg

Kultur – att delta i konst- och kulturyttringar får både individer och kollektiv att växa. Kultur betyder att odla och det gäller även idéer, drömmar, innovationskraft och gemenskap. Kulturprojektet Lorenzburg inbjuder till kollektiv lek, men också individuellt växande, genom att delta i grundandet av en Sagonation i en urban miljö.

Delaktighet – I Lorenzburg arbetar vi för att skapa och stärka Det goda grannskapet. Detta genom en serie konkreta workshops där deltagarna får möta konstnärer, föreläsare och inspiratörer. Delaktighetsprojektet Lorenzburg vill samarbeta med kommunala, regionala och internationella aktörer.

Utveckling – Projektet fokuserar också på Plats och varumärke och Det lokala perspektivet i en global samtid. Genom ett aktivt och riktat arbete lägger projektet grunden till varumärket Lorenzburg, en plats att befolka och besöka. Utvecklingsprojektet blir en plattform för lokal produktion och innovation. Projektet strävar efter att bli en god förebild för  hur konstnärer kan arbeta med platsrelaterade utvecklingsprojekt.

Besök projektets hemsida och läs mer: Välkommen till Furstendömet Lorenzburg

litet-prinssigill