Jag gjorde en performance i samband med Kulturnatta i Göteborg.
Platsen: Högskolan för Scen och Musik.

Institutet för Astral Estetik, ett laboratorium för det utomnormativa:
Jag skapar dig med min blick och min berättelse, och du hypnotiserar mig.
Du äger mig. Ju mer jag stirrar desto tydligare syns jag för dig.
Du är monstret!