Centrumkoreograferna var ett samarbete mellan Dans i Värmland och Centrum Karlstad. I samarbetet anställdes två koreografer (Freï von Fräähsen zu Lorenzburg och Maria Svensson) för att genomföra dans och performance på offentliga platser i staden. Koreograferna samarbetade med lokala dansare och performancekonstnärer.

P1010215P1010223249752_10150268341702329_746057328_9066070_3057743_n249752_10150268341707329_746057328_9066071_2380006_n

Centrumkoreograferna 2011 – ett samarbete mellan Dans i Värmland och Centrum Karlstad

Lista över event:

  • Flashmob
  • Earth Hour
  • Dansens Dag
  • Tjejkvällen – ”Padam” (genomfördes vid tre separata tillfällen)
  • ”Prostrationer” (genomfördes vid två separata tillfällen)
  • ”Mörkerdans” (Genomfördes vid ett tillfälle)
  • ”Dansoaserna” (genomfördes vid ett tillfälle)
  • Dansexpo

Flashmob

En så kallad Flashmob gick av stapeln på stora torget den 15 april med 10 deltagare. Inspelning av eventet finns att bevittna på Dans i Värmlands sida på Facebook.

Earth Hour genomfördes 26:e mars i samband med den av Karlstad kommun anordnade ”Earth Hour”. Vid eventet medverkade studenter från dansutbildningen Dans60p från Karlstad Universitet.

Dansens Dag genomfördes 29 april på stora torget. Över 20 grupper deltog i programmet. Alltifrån folkdans till modern samtida dans och Rock n’ Roll stod på agendan. Eventet fick mycket publicitet i både radio och tidningar och det var mycket publik från början till slut under dagen. Sponsring förekom i form av specialgjorda tårtor. Dessa bidrog Anitas Brödbod med.

Tjejkvällen / Padam, detta event gjordes specifikt för tjejkvällen under Karlstadkalaset. Idén var att erbjuda en stunds eftertanke mitt i festivalyran. Föreställningen gavs vid två andra tillfällen och har varje gång varit ett mycket uppskattat inslag i stadsbilden.

Prostrationer var en idé som uppkom i samtal med Hans Kvarnström som är präst i Svenska Kyrkan. Prostrationer, eller bugningar, är ett förekommande fenomen i alla andliga traditioner och genom eventet ville vi erbjuda allmänheten en möjlighet att buga sig för saker som de tycker är viktiga i deras liv. Eventet var uppbyggt som en ”långkörare” dvs vi bugade oss fortgående i två timmar utan avbrott. Vid flera tillfällen deltog offentligheten spontant och reaktionerna har varit positiva i samtal med publik efteråt. Prostationerna genomfördes på soltorget.

Mörkerdans en rörelseinstallation för två kropper genomfördes på Drottninggatan 3:e juni. Duetten drog till sig mycket uppmärksamhet och ur den föddes intressanta samtal med många frågor från förbipasserande.

Dansoaserna genomfördes den 10:e juni på olika platser i centrum. Eventet dansades av tre dansare från Dans i Värmland och utforskade platsen som inspiration till rörelse. Under dagen uppstod samtal med åskådare och en av dessa tog även tillfället i akt att delta.

Dansexpo arrangerades av Dans i Värmland 20:e maj och centrumkoreograferna deltog med en punkt i programmet.

Sammanfattning

Det har varit roligt, berikande och utmanande att få den här möjligheten till kreativ samverkan mellan kultur och näringsliv. Vi känner tacksamhet för den frihet som vi har kunnat arbeta under och vill gratulera Centrum Karlstad för att de vågat satsa på dans. På grund av väderförhållanden skulle vi rekommendera att det vid en eventuell fortsättning blir ett projekt som företrädesvis sker mellan slutet av mars t.o.m. siste oktober.

Vi som utövande konstnärer kommer med en förförståelse till ett projekt som detta, vilket kan innebära att de olika parterna har olika språk och vision när det gäller att tolka uppdraget. Näringslivet å sin sida är vana att sälja en produkt, paketera och marknadsföra den, medan vi har ett stort fokus på process och upplevelse snarare än en paketerad produkt och färdiga svar. Detta ser vi som en tillgång och en möjlighet för den kulturella och privata sektorn att lära av varandra. Näringslivet bidrar med tydlighet och form medan kulturen bidrar med mjuka, grundläggande värden. Det är viktigt att projektet formulerats tydligt gällande vem som har ansvar för löpande kostnader, t.ex. kostymer, smink mm. Detta för att tydliggöra vad som faktiskt är möjligt att genomföra.

Vi upplever att de offentliga aspekterna av projektet, föreställningar; events; rep på stan; har mottagits med nyfikenhet och intresse av Karlstadbor och turister som gästat staden. Flera av eventen har haft en tydligt inbjudande karaktär som vi tror har inspirerat till frågor och vidare samtal kring människa och kultur. Tillgängligheten har varit en prioritet både vid framförande och innan varpå offentliga media tex Facebook har varit till stor hjälp för sprida information om kommande tillställningar och för att söka potentiella medverkande. En stor del av vår konstnärliga motivation är att inspirera till eftertanke och reflektion kring samhället och världen i stort. Vi skulle gärna se ett större samarbete mellan Centrumkoreograferna och Centrum Karlstads föreningsmedlemmar. Detta skulle behöva prioriteras i ett eventuellt framtida projekt för att förankra verksamheten mer. Vi tror att det finns en vilja att samarbeta bara man vet att vi finns och vilken funktion vi har. Här behövs tydlighet och lite arbetsinsats för att presentera koreograferna för handlarna. Vi har blivit flitigt fotograferade och kommenterade av allmänheten i samband med framföranden. Gällande bakomliggande motiv eller värderingar i den kreativa processen, har vi aldrig haft någon dold agenda eller velat föra fram en specifik åsikt. I alla sammanhang har vi bollat frågan om ”Vad handlar det om” tillbaka till den som ställer frågan. Ofta har vi frågat åskådaren vad de tror och upplever då det är åskådarens upplevelse som är prioriterad.

Det har känts mycket bra att få möta människor där de är och att bringa kulturen till folk. Vi tycker att det är tråkigt att projektet avslutas just när vi har kommit igång och börjar hitta en form vi tycker fungerar. Vi rekommenderar att projektet formuleras på ett sådant sätt att en särskild dag i veckan viks åt arbetet. Detta ger mer fokuserat arbete och möjlighet att lägga upp strategier etc för att synliggöra koreograferna och deras arbete. Avslutningsvis vill vi uttrycka vår tacksamhet och uppskattning inför att ha fått arbeta med detta spännande projekt!

Maria Svensson och Freï von Fräähsen zu Lorenzburg