“Eldkonst är en föreställning med eld som anordnas i samarbete mellan Karlstads universitet, Karlstads kommun och Värmlands museum. Föreställningen har arrangerats årligen med start år 2000, alltid i december men uteblev 2006. Studenter från Innovations- och designingenjörsprogrammet bygger skulpturer i halm som sedan antänds. Alla år utom ett, då det hölls på Borgmästarholmen, har det hållits på Sandgrundsudden. Ingen inträdesavgift tas. I Karlstads kommuns budget har det sedan 2005 stått det att det ska genomföras årligen. 2009 hade evenemanget cirka 2000 besökare.”

December 2009 var jag koreograf för det årligen återkommande “Eldkonst”. Det var programmet Dans60p som dansade. Årets tema var KRETSLOPP.