Uppför dig inte som folk, uppför dig som en prins!

Jag har skrivit en bok om etikett, furstliga manér, bildning och visdomsord från renässansen till nutid. Du kan hitta den på Amazon.se. Köp den, älska den!