Här är några sigill som jag har designat för olika projekt. Jag använder mig av photoshop och illustrator.

litet-prinssigill

rott-sigill-litet

bla-knutgille-stor

sigillum-universitatis-lorenzburgensis

shamanistisk-arkeologi-ny-copy-300x300