Jag fick ett uppdrag att designa grafiskt material till en nyskapad mikronation vid namn Hahahá. Här är en flagga, en enkel vapensköld, samt vapensköld med sköldhållare samt ett “medeltida” stort statssigill för mikronationen.

Hahaha flag

Hahahá

hahahagripar

Hahahae sigill röd