Här är exempel på Heraldiska “loggor” som jag komponerat. Dessa är för privatpersoner men jag kan också göra specifika vapen till företag etc.

Heraldiken (läran om vapensköldars utformning) är en urgammal grafisk “logotype” som man har belägg för sedan åtminstone 10 juni 1128 då Henrik I av England gav sin svärson Gottfrid av Anjou en blå sköld med sex lejon av guld. Detta betraktas ofta som heraldikens begynnelse. Sedan dess förknippas vapensköldar med nationer, furstar och adelsmän.

Enligt heraldikens regler måste man alltid försöka uppnå största möjliga kontrastverkan, och det sker genom ett strängt regelsystem av vilka färger och mönster som får vara intill varandra.