Här ett sigill som jag designat till Baronessan Beatrice Lamborn, inspirerat av hennes vapensköld.