Helsidesuppslag i GP:

Mikronationer: ploj eller allvar?

Reklambyrån Spökets sammanställning i PDF

Presentation_Prins-Frei_x_Spöket_2024_compressed

Diverse pressfoton och trycksaker:

Trycksaker:

Posters_compressed

Furstliga vykort:

Vykort_compressed

Finissage, Mingel, Presentation 31 januari 2024

Panelsamtalet från projektets “finissage” –  utställning och furstligt mingel med representanter från näringsliv och kulturliv från stadsdelen Lorensberg i Göteborg – ungefär 50 i publik.

Lorensburgs Nationalsång, text och ton av Prins Frei, arrangerad för evenemanget av Cornelia af Kneepenheim. Här nedan repetitioner med ensemblen inför eventet:

Adlandet av medarbetare i SPÖKET

Furstlig “performativ” symbol och motto

Det Lorenzburgska Ättevapnet är en del av det kungliga varumärket: komponerat av H.F.H. Prins Frei av Lorenzburg, här tolkat (med hjälp av medel från Kulturbryggan) av den heraldiska konstnären Danilo Martins. Mottot “Facile Princeps” bär på en lustighet och tvetydighet då det på latin betyder både “Med lätthet den främste” och samtidigt “Med lätthet fursten”

Några audienser och möten under hösten

Under perioden genomfördes ett antal möten, dessutom ett 20tal audienser med medlemmar ur allmänheten – ofta av väldigt personlig karaktär, varför dessa inte dokumenterades. Läs mer om audienserna, som fortsätter våren/sommaren -24 i Kronhuset:

audiensen.se
Kreativt “husmöte” med Reklambyrån Spöket
Audiens med Saga Björklund Jönsson – framtida samarbetspartner i omarbetningen av Machiavellis “Fursten” till komisk kammarmusikal.
Kreativt “husmöte” med Reklambyrån Spöket
Audiens med Flöjtisten Anna Svensdotter som informerar om den samtida konst-musikscenen i Göteborg
Inför ytterligare kreativt husmöte med Reklambyrån Spöket
Audiens med skådespelare Tove Wiréen. Tove informerar om kommunikationsmodell som hon hoppas ska rädda världen
Audiens med Karin M. Nilsson

19 sept – 23 TRONTALET – Det fredliga övertagandet av stadsdelen Lorensberg i Göteborg.

Dokumentation: SPÖKET, Läs gärna mer på:

TRONTALET.SE

Inflyttning på Kronhuset

Som en del av pilotprojektet, fick jag möjlighet att ha ett residens i Göteborgs näst äldsta profana byggnad – Kronhuset. För detta fick jag lite medfinansiering från Kommunala Fastighetsförvaltaren HIGAB. Jag fick fritt förfoga över ett rum, som inreddes i “furstlig” stil med medel från Kulturbryggan. Tanken var att kunna representera och ta emot allmänheten i en serie privata audienser.