Hej!
Jag heter Beau Freï Jean-Seraphine Caspar Melchior Baltazar August Grlorifons Maxpaon Excelsior Sacrélicorne Chrismagnus von Fräähsen zu Lorenzburg… …Men det går bra att säga Freï 😉

Jag är utbildad dansare och koreograf med en Bachelor of Arts från LABAN (London) – ett universitet för samtida konstnärlig dans. 2014 avslutade jag mina masterstudier vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Temat för det undersökande arbetet var ”Monster, Motstånd, Makt och Magi” – att gestalta det monstruösa i offentliga rum.

Min ingång till konsten är mer mytisk än politisk. Leken, ritualen, kroppen och ordet är viktiga komponenter i det egna kreativa arbetet. Jag tar undervisnings- och konstnärliga uppdrag på beställning och utöver det ägnar jag mig åt föreläsningar och skrivande. Jag brinner för humaniora och bildning. Jag råkar också vara Prins av en pytteliten europeisk nation. Därför handlar mycket av mitt konstnärskap även om att gestalta furstlig kitsch i rörelse, text och bild.

wappen