Jag är glad och tacksam över att SVT Opinion har publicerat mitt videoinlägg om att växa upp i den svenska hederskulturen under 80- och 90talet. HBTQ-personers friheter och rättigheter är fortfarande, trots att vi kommit så långt i de här frågorna  jämfört med många andra delar av världen, ingen självklarhet överallt i landet. Ta del av min berättelse på SVTs hemsida

Jag växte upp i en svensk hederskultur

Freï von Fräähsen zu Lorenzburg
Prins, Konstnär, HBTQ-aktivist