Spekulativ genealogi Ätten Påfågel (von Fräähsen) 1239 – 1501

På bilden ovan: Laurentius Bosson som ägare av Laurens Borg (från ett manuskript daterat 1285)

Den som kommer från en adlig bakgrund, och dessutom av Furstlig ätt, måste vara bekant med sina anor. Alltså är det dags för ett spekulativt genealogi-projekt där jag, i min roll som Prins av det lilla Furstendömet Lorenzburg, måste återskapa historien genom att placera in mina förfäder och förmödrar i ett furstligt narrativ!

Min farfar var intresserad av släktforskning och jag är lyckosam som kan luta mig mot frukterna av hans ansträngningar, helt utan internet och datorer, någon gång under 70-talet. I projektet tar jag faktiska förfäder och förmödrar ur släkten och piffar till dem med en liten dos fantasi och magi genom magiska och shamanistiska tekniker. Idag presenterar jag Hemmalaget (dvs utan make eller maka) från 1239 – 1501

12391302 Jarl Laurentius (Laurens) Bosson ( släkten Påfågel) 1280 förlänades land och borg av Kung Magnus, Ladulås kallad, vid mötet på Alsnö. Borgen skulle komma att kallas Laurens Borg. Jarlämbetet avskaffades 1308, därefter kallades sönerna ”Riddare” i de fall där de hade mottagit riddarslaget.

1282 – 1318 Riddare Erik Larsson Påfågel född gården Laurens Borg. Dödad av sin yngre bror Jens Larsson, som även gifte sig med broderns änka. Detta ansågs vara en stor synd.

1318 – 1368 Riddare Erik Eriksson Påfågel ”Bastarden” var inte son till Brödramördaren Jens, modern var redan gravid när Jens gifte sig med henne.

1345 – 1406 Riddare Harald Eriksson Påfågel

1364 – 1441 Väpnare Petrus Haraldi (Petter Haraldsson) Påfågel

1402 – 1470 Riddare Olaus Petersson Påfågel far till Rune och Göran Olausson

(1433 – 1452 Riddare Rune Olausson Påfågel mördades på en bankett i Skottland)

1441 – 1492   Riddare Göran Olausson Påfågel, Olaus Peterssons yngre son fick ta vid när storebrodern hade mördats.

1457 – 1521 Riddare Frans Påfågel på Laurensborg gift med Agnes Pia Douglas (Född 1453)

1479 – 1521 Riddare Lars Fransson (Laurentius Fräähsen) Påfågel av Laurensborg

1501 – 1570 Harald Fräähsen af Laurensborg, förste Prinsen av Lorenzburg

1540- 1613 Prins Simon Haraldi von Fräähsen zu Laurensborg/ Lorenzburg gift med Merit Margareta av Lorbering 1545 – 1620

1590 – 1662 Prins Harald II (Haraldus) Simonis von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Märit Lorbering 1595 – 1647

1617 – 1661 Prins Samuel Haraldi von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Elisabeth Bonde 1620 – 1675

1644 – 1684 Prinsessan Märta von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Sibbe Nilsson 1625 – 1698

1684 – 1765 Prins Nils (Nikolaus) den Segerrike gift med Kerstin Jacobsdotter 1690 – 1775

1728 – 1799       Prins Jonas von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Brita Jönsdotter
1759 – 1822 Sibbe Jonasson von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Ingrid Knutsson 1761 – 1814

1788 – 1863 ….. Knut Sibbesson von Fräähsen zu Lorenzburg Gifte med Elin Persdotter 1794 – 1857

1818 – 1878 Prins Peter Knut von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Ingrid Jonsdotter 1836 – 1932

1863 – 1930 Prinsessan Elin

1900 – 1966 Prinsessan Jenny-Sofia ville inte gifta sig

1932 – 1983 Prins Rune Gustaf von Fräähsen zu Lorenzburg

1953 – Prins Bo Göran von Fräähsen zu Lorenzburg

1976 15:e prinsen av LorenzburgPrince Freï von Fräähsen zu Lorenzburg

You Might Also Like