Furstlig Performance-etyd #1: Att förkroppsliga Upphöjdhet

Monarkie Doktor, Prins Freï av Lorenzburg utforskar den upphöjdhet som titeln “Seren Höghet” implicerar. Här nedan är den första etyden:

“O virtus Sapientiae,
quae circuiens circuisti

comprehendendo omnia
in una via, quae habet vitam,
tres alas habens,
quarum una in altum volat,
et altera de terra sudat,
et tertia undique volat.
Laus tibi sit, sicut te decet,
O Sapientia.”
– Hildegard von Bingen

modern-krona-monogram

You Might Also Like