Här är ett projekt som jag kallar spekulativ genealogi – luckor i historien täpps till med kreativ historieskrivning.

12391302 Laurentius (Lars) Boson ( släkten Påfågel)

1282 – 1318 Riddare Erik Larsson Påfågel född på gården Laurens Borg. Dödad av sin yngre bror Jens Larsson Två Vingar (efter moderns ättevapen), som även gifte sig med broderns änka. Detta ansågs vara en stor synd.

 1318 – 1368 Riddare Erik Eriksson Påfågel ”Bastarden” var inte son till Brödramördaren Jens, modern var redan gravid när Jens gifte sig med henne.

Här intill en del av ett manuskript som avbildar Riddare Erik Påfågels giftermål med Solgun Börjesdotter Korp född 10 februari 1329 – död 23 november 1374.

 

 

 

1345  troligen död 1406 Riddare Harald Eriksson Påfågel gift med Lillemor Nilsdotter Björn (årtal saknas)

1364 – 1441 Väpnare Petrus Haraldi (Petter Haraldsson) Påfågel gift med Borghild ”Kärleksdotter” Lodehat troligen född 1385 – 1460, illegitim dotter till Biskopen Petrus Johannis Lodehat (Biskop av Växjö, Århus och Roskilde) och dennes kusin på fädernet Gerd Lodehat.

1399 – 1470 Riddare Olaus Petersson Påfågel far till Rune och Göran Olausson

(1420 – 1440 Riddare Rune Olausson Påfågel mördades på en bankett i Skottland)

1431 – 1492   Riddare Göran Olausson Påfågel, Olaus Peterssons yngre son fick ta vid när storebrodern hade mördats.

1457 – 1521 Riddare Frans Påfågel på Laurensborg gift med Agnes Pia Douglas (Född 1441)

1479 – 1521 Riddare Lars Fransson (Laurentius Fräähsen) Påfågel av Laurensborg

1501 – 1570 Prins Harald Fräähsen af Laurensborg gift med Katarina Apekatt

1540- 1613 Prins Simon Haraldi Fräähsen af Laurensborg Lorenzburg gift med Merit Margareta von Lorbeering 1545 – 1620

Prins Simon gifte sig med Merit-Margareta von Lorbeering, dottern till en mäktig tysk greve, och ändrade då ättenamnet till von Fräähsen zu Lorenzburg

1590 – 1662 Prins Harald II (Haraldus) Simonis von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Märit von Lorbeering 1595 – 1647

1617 – 1661 Prins Samuel Haraldi von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Elisabeth Ljuster 1620 – 1675

1644 – 1684 Prinsessan Märta von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Greve Sibbe Nilsson Kåse 1625 – 1698

1684 – 1765 Prins Nils (Nikolaus) den Segerrike gift med Kerstin Jacobsdotter Gyllensting 1690 – 1775

1728 – 1799       Prins Jonas von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Brita Adelswärd

1759 – 1822 Sibbe Jonasson von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Ingrid von Hagendorn 1761 – 1814

1788 – 1863 Knut Sibbesson von Fräähsen zu Lorenzburg Gift med Elin Persdotter Stierneroos 1794 – 1857

1818 – 1878 Prins Peter Knut von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Ingrid Jonsdotter Crusebjörn 1836 – 1932

1863 – 1930 Prinsessan Elin von Fräähsen zu Lorenzburg gift med Peter (ätten Puke) 1846 – 1901

1900 – 1966 Prinsessan Jenny-Sofia von Fräähsen zu Lorenzburg

1932 – 1983 Prins Rune Gustaf von Fräähsen zu Lorenzburg

1953 – Prins Bo Göran von Fräähsen zu Lorenzburg

1976 15:e prinsen av Lorenzburg Prince Freï von Fräähsen zu Lorenzburg