Copyright Agent – en varning

Just nu är skandinaviska bloggar måltavla för ett företag som kallar sig Copyright Agent. Företaget samarbetar bland annat med TT (Tidningarnas Telegrambyrå – länk) för att leta reda på otillåten användning av bilder som TT äger rättigheterna till. Jag utgår ifrån att TT inte känner till företagets metoder.
Copyright Agents affärsidé är att utan tidigare kontakt skicka fakturor till bloggare och andra privatpersoner med krav på kompensation för brott mot upphovsrätten. Kontakten är aggressiv och fakturan utformas på sådant sätt att det inte verkar finnas utrymme för diskussion eller protest.
Avsändaren, nästan i samtliga fall ungdomar som fortfarande är, eller nyligen varit, studenter på Copenhagen Business School, använder titeln juridisk rådgivare, vilket inte behöver betyda att personen ifråga har en examen i juridik. I princip vem som helst kan kalla sig juridisk rådgivare då beteckningen inte, till skillnad från ”advokat”, är skyddad.

Copyright Agent är baserat i Danmark och menar sig skydda upphovspersoners intressen. Detta är inte sant. Copyright Agents metoder bygger på att hota privatpersoner till dess de betalar, eftersom de hävdar att man brutit mot upphovsrätten. Representanter för företaget ”dokumenterar” det påstådda brottet genom att ta en skärmavbildning av hemsidan, ofta på sådant sätt att de själva skapar en kopia av bloggarens upphovsrättsskyddade material. Ja, ALLA som fotar, skriver, musicerar, filmar är upphovspersoner med rätt till sina verk, inte bara konstnärer med ett eget dokumenterat konstnärsskap.

Vad får man inte göra?

”Den som har upphovsrätt till ett verk kan förbjuda andra att framställa exemplar av det eller göra det tillgängligt för allmänheten.

Med exemplar menas såväl fysiska som digitala sådana. Om till exempel ett verk laddas ned till en dator så framställs alltså ett eller ibland flera exemplar av verket” -Patent och Registreringsverket (länk)

Som ”verk” räknas bild, ljud, text (som har en tydlig särart, tex en dikt som kan anses vara ett verk i sig självt) video etc. När Copyright Agent tar en skärmavbildning från din hemsida så gör de kanske det på sådant sätt att de även avbildar material som du är upphovsperson till, då har de alltså skapat ett nytt exemplar utan din tillåtelse. SPARA därför eventuella fakturor från Copyright Agent och undersök hur de har Dokumenterat.

Copyright Agent hävdar att all bildåtergivning av tredje parts material på din sida är ett lagbrott. Detta är inte sant: om du, liksom jag själv har gjort, bäddar in en bild, video eller liknande, via en s.k. ”plugin” eller iframe till exempel, så har du egentligen bara i juridisk mening öppnat ett fönster till originalpostningen på ursprungssidan. Detta anses vad jag förstått inte vara ett lagbrott:

”Att länka till andras inlägg och publicerade verk eller bilder på nätet är mycket vanligt. Upphovsrättsligt har frågan om länkning aktualiserats i ett par uppmärksammade mål, både i Sverige och i EU-domstolen. Genom den rättspraxis som domstolarna har skapat vet vi i dagsläget att renodlad hypertextlänkning till upphovsrättsligt skyddade verk och bilder på annans webbsida är tillåtet.”
– 
DIGISAM (2017) “Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning” p. 30 (länk)

samt:

”EU-domstolen behandlat frågan huruvida det är lagligt att länka till upphovsrättsskyddat material. I det så kallade ”Svensson-målet” (C‑466/12 – länk) prövade EU-domstolen om klickbara länkar utgjorde ett upphovsrättsintrång. Enligt EU-domstolens avgörande är material, som publicerats fritt på internet, [även att betrakta som] fritt tillgängligt för samtliga internetanvändare. Därmed anses den klickbara länken inte överföra verket till en ny publik i förhållande till ursprungsöverföringen. I och med att man inte gör innehållet tillgängligt för allmänheten så aktualiseras inte heller kravet att namnge upphovsmannen. 

Det är alltså fritt fram att länka till material som finns fritt tillgängligt på internet. Däremot är det inte tillåtet att länka till material som lagts ut utan tillstånd därför att det ger en publik tillgång till verket som rättighetshavarna inte beaktat eftersom det lagts ut utan tillstånd.”- Lawline.se – https://lawline.se/answers/lankning-pa-internet (länk) (hämtad 6 december 2019)

Om du anser att du fått en bluff-faktura från Copyright Agent ska du anmäla det till Svensk Handel:
varningslistan[at]svenskhandel.se
eller telefonnummer 010-47 18 710.
Sköt all kontakt med Copyright Agent via epost så finns allting dokumenterat.
Du har också rätt att spela in samtal som du själv är delaktig i, även om övriga samtalsparter är omedvetna om att de blir inspelade (länk) OBS sådan dokumentation får inte spridas i privata eller offentliga sammanhang men kan användas som bevis i kontakten med myndigheter. Spara även fakturan och undersök om de har ”dokumenterat” på sådant sätt att de har kränkt din upphovsrätt genom att skapa nya digitala exemplar av dina skyddade bilder, texter etc. Eftersom jag själv är konstnär, och eftersom företaget skapat digitala exemplar av en heraldisk dekoration samt det litterära verket ”Frei von Fräähsen zu Lorenzburg”, valde jag att skicka en egen faktura till företaget med samma krav på ersättning som de själva har mejlat ut, du kan göra likadant.

Du har rätt att bestrida (länk) fakturor som du anser vara felaktiga, dock måste det ske så snart som möjligt från det att du tagit emot den. Företag som Copyright Agent vinner på att privatpersoner inte känner till lagstiftningen och alltså blir skrämda till att betala. Copyright Agent kan inte tilldöma dig några viten, böter eller liknande, det kan bara en domstol, däremot skriver de fakturan på sådant sätt att det verkar som att invändningar är omöjliga. Avvakta med att betala, du kan inte bestrida en faktura du redan har betalt!
Om du bestrider en faktura behöver du inte egentligen bestrida påminnelserna, men gör det i alla fall så finns det dokumenterat. Du kan även bestrida krav från inkasso och, till och med, kronofogden till dess du har fått en tydligare bild av läget. Copyright Agent och andra företag som använder sig av liknande metoder utövar press och antyder att det är bråttom, just för att få dig att bli rädd. Det kan mycket väl hända att du tvingas betala fakturan i senare led men du riskerar normalt inte att få en betalningsanmärkning på en faktura som du bestridit i alla led. Du kan ringa kronofogdemyndigheten för rådgivning ifall du fått en faktura som du anser vara felaktig.

Copyright Agent kan ha hanterat dina personliga uppgifter på ett otillbörligt sätt. Enligt GDPR (General Data Protection Act) finns det riktlinjer för hur ett företag får hantera dina personliga uppgifter.

”All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar, levande privatperson, omfattas av dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel ditt namn, hemadress eller ID-kortnummer.” Dataskyddsinspektionen (länk)

Jag har själv inte den juridiska kompetensen att avgöra vad som är otillbörligt behandlande av personliga uppgifter, men jag kan nämna att min förfrågan, samt begäran att de ska ta bort mina uppgifter, till Copyright Agent har bemötts med tystnad. I mitt eget fall har de, utan tidigare kontakt eller tillåtelse, googlat fram min hemadress till sin felaktiga faktura. De hörsammar varken begäran att redogöra för hur de använder personliga uppgifter, eller begäran att ta bort dessa. Detta kan i sig möjligen vara ett brott, men jag hänvisar till länken ovan. I vilket fall som helst kan du göra en anmälan om du tycker att de använder dina personliga uppgifter på ett otillbörligt eller kränkande sätt (länk)

Tidningen Ny Teknik (artikel-länk) beskriver ett snarlikt fall. Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet, kommenterar:

”– Betala inte. Du behöver inte ens svara på det. I slutänden är det domstol som ska bedöma om man ska betala eller inte. Vi har sett den här typen av brev tidigare, och det är väldigt få gånger som de som står bakom kraven har tagit det vidare till domstol, säger hon till Ny Teknik.

– Men om ärendet skulle gå vidare till inkasso är det viktigt att meddela inkassobolaget att man bestrider kravet.”

Jag kan inte ge dig råd angående hur just du ska hantera Copyright Agent men jag har i alla fall presenterat den information jag har, och hur jag uppfattat företagets metoder. Utifrån vad jag hittat betraktar jag Copyright Agent som ett skumraskföretag som använder ljusskygga metoder och vilseledande taktik för att få människor att betala. Här nedan har jag skrivit en punktlista:

  • Det är lätt att känna skam när man tar emot en faktura som hotfullt pekar ut dig som en brottsling, och kanske känner du dig dum om du faktiskt betalat. Företag som Copyright Agent tjänar på att du känner dig utsatt och skamsen. Även om du har delat en bild på ett otillåtet sätt så har du antagligen inte haft uppsåtet att bryta mot någon lag, köp inte deras story om att du är en hemsk brottsling.
  • Copyright Agents ombud som kontaktat dig (i alla fall i december 2019) är i många fall ungdomar under utbildning, de är strax över 20 år och har alltså inte erforderlig examen eller komplett kompetens att avgöra intrikata frågor som upphovsrätts-tvister. De är själva offer för Copyright Agents metoder så var vänlig men bestämd, kräv att en person med rätt kompetens sköter kontakten med dig i fortsättningen. Företaget kommer inte hörsamma ditt krav men då finns din begäran i alla fall dokumenterad i mejl-konversationen.
  • Var inte tyst; Anmäl företaget, deras vilseledande metoder är inte okej!
  • Varna andra för Copyright Agent på din hemsida eller blogg. Du får kopiera den här artikeltexten i dess helhet eller ändra delar för att det ska bli mer relevant för din situation, men länka gärna till min artikel så kommer varningar om företaget att komma högre upp i sökmotorernas index. Jag kan också länka tillbaka från det här inlägget om du vill.
  • Hitta andra som varit med om samma sak och berätta för dem.
  • Spara all konversation och alla fakturor (titta särskilt på skärmavbildningen som de tagit från din sida, kanhända de gjort intrång på din upphovsrätt).
  • Bestrid fakturan till dess du undersökt vilka möjligheter du har, du kan alltid betala senare.
  • Copyright Agent har bevisbördan, dvs de är skyldiga att föra fram bevis för sina påståenden. Det kan mycket väl vara så att du har delat en bild på ett otillåtet sätt, men har du delat den via ”inbäddning” eller liknande tekniker så ska det alltså, enligt källorna ovan, vara fritt fram.

Lycka till,
Frei von Fräähsen zu Lorenzburg

You Might Also Like

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.