1239 – 1302 Laurentius Bosson (Påfågel)

Vår släkts stamfader hette Laurentius Bosson (ätten Påfågel) och han föddes 1239 och dog 1302. Laurentius, eller Laurens, hade titeln Jarl vilket var ett av de högsta ämbetena i Kung Magnus Ladulås (1240 – 1290) administration. Ämbetet avskaffades 1308.

Laurens Bosson Påfågel var en hårdnackad krigare och obrottsligt lojal mot kungen, därför förlänades han land och privilegier enligt Alsnö Stadga från 1280. Ett dokument som instiftade frälset, den skattebefriade adelsklassen i Sverige.

På marken som förlänats av Kung Magnus påbörjades bygget av Laurensborg och bygget skulle avslutas först med hans söner Erik och Jens Brödramördaren.

You Might Also Like