VANFÖRESTÄLLNING!

BOKA BILJETTER! ”Vanföreställning” bjuder in publiken att delta i en dans- och teaterföreställning som gifter det sena 1800-talets intresse för spiritism med en folklivsforskande estetik. Från den vikingatida völvans pragmatiska ritualer till salongsmediets sofistikerade mystik framträder berättelsen om en tidlös form av kulturarbetare, som medvetet har använt sig av positionen som outsider för att utföra … Continue reading VANFÖRESTÄLLNING!

Presentation: Exploring Magical Elsewheres: roleplaying departure, arrival and crisis!

Dokumentation från en presentation från Nordic Summer University konferensen om konstnärlig forskning. Temat för presentationen är mikronationalism, spekulativ historia och rollspelet som Heterotopia. Presentationen framförs av H.S.H. Prins Freï av Lorenzburg och Friherrinnan Anna Frew Heartsanvil. Hans Kvarnström tjänstgör som adjutant.

Lördagsheraldik – von Saturn!

Lördagen anses traditionellt tillhöra planeten, och guden, Saturnus. De astrologiska associationerna inkluderar tretalet, skäror (sådana man skördar med), liar, timglas, färgen svart, stenbockar, elementen jord och vatten. Saturnus sägs lära ut gränsdragande, begränsningar, värdighet, tålamod och andra liknande egenskaper som kanske inte är à la mode i en hyper-uppkopplad supersnabb samtid. Min lördagsheraldik läggs i … Continue reading Lördagsheraldik – von Saturn!

introduction teaser: ACT LIKE A PRINCE – a handy guide to noble manners.

Köp boken på ibooks: exempelsidor:       Fortune favours the bold, but can they hold on to success once they reach it? Fame, fortune and influence can come quickly and unexpectedly in times of fast technological development! Every day the Internet’s unprecedented reach assists in raising Social Media Monarchs, Blog Wizards, Artistic Geniuses or … Continue reading introduction teaser: ACT LIKE A PRINCE – a handy guide to noble manners.

Act like a Prince – a handy guide to noble manners

Köp boken på itunes:   I’m happy to announce that I’m nearly finished with my new book ACT LIKE A PRINCE – A handy guide to noble manners. This little book provides a useful mix of etiquette advice for specific situations as well as timeless instructions on good manners. The text also includes a collection … Continue reading Act like a Prince – a handy guide to noble manners

Magi som konstnärlig träning och performance-uttryck

  Den här artikeln är första delen av en personlig reflektion över performance-konstnärens träning och praktik. Om du redan är bekant med koncept som ”språkhandling”, ”performativitet” och ”social magi” kan du hoppa över den första delen och börja läsa efter rubriken MAGI nedan. Håll i minnet att jag talar specifikt om den performativa performancekonstnärens träning snarare … Continue reading Magi som konstnärlig träning och performance-uttryck

Performance/ pilgrimsvandring 13 oktober

Lördagen den 13:e oktober genomfördes den traditionsenliga performance-pilgrimsvandringen i Furstendömet Lorenzburg, i år med titeln ”Ja till klivet!”. Vandringen genomfördes under ledning av Freï von Fräähsen zu Lorenzburg och Ami Skånberg Dahlstedt. Stort tack till Värmlands Folkblad som var på plats och rapporterade. 300 meter på 90 minuter

Adjutant sökes att medverka på en konferens i Vilnius 7-10 mars 2019

H.S.H. Prins Freï kommer förhoppningsvis att medverka på NSU (Nordic Summer University: tema Heterotopia) en konferens om konstnärlig forskning i Vilnius – Litauen i mars 2019, och vi söker nu en adjutant/ hovdam/ som kan tjänstgöra som högra hand och allt-i-allo för Prins Freï. Adjutanten är en viktig medarbetare för varje kunglig person och stor … Continue reading Adjutant sökes att medverka på en konferens i Vilnius 7-10 mars 2019

Symbols of royal self-fashioning: the badge

Self-fashioning, is a term that was introduced by Stephen Greenblatt in order to describe the process of crafting one’s identity and public role according to social norms. Greenblatt relates how, in the Renaissance era, the nobility was instructed to dress in expensive clothing, to be educated in art, literature, sports, and other culturally determined noble exercises, … Continue reading Symbols of royal self-fashioning: the badge