17 – 21 maj 2019 spelar vi dans-, text- och musikverket ”VANFÖRESTÄLLNING” i 1700-talshuset Gathenhielmska i Göteborg. ”Vanföreställning” bjuder in publiken att delta i en föreställning som gifter det sena 1800-talets intresse för spiritism med en folklivsforskande estetik. Från den vikingatida völvans pragmatiska ritualer till salongsmediets sofistikerade mystik framträder berättelsen om en tidlös form av kulturarbetare, som medvetet har använt sig av positionen som outsider för att utföra ett vördat, ibland fruktat, yrke. I vår iscensatta seans åkallar vi völvan, häxan, skökan, avvikaren och främlingen.

LÄS MER PÅ FÖRESTÄLLNINGENS HEMSIDA